Kvalitetsdialog VT24

UFN har i beslut om "Regler för kvalitetskrav: ansvar och kontinuerlig uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå" fastställt att det ska ske terminsvisa kvalitetsdialoger mellan institutionernas ledningsråd (IL) och dekan i syfte att ge stöd till det kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Kvalitetsdialogerna med fokus på höstterminen 2023 ska hållas under mars månad. 

Beslut: Kvalitetskrav - ansvar och kontinuerlig uppföljning ersätter HDa 12-2017-262.pdf

 

Senast granskad:
Senast granskad: