Kontorspolicy

Den nya kontorspolicyn (C 2023/1300) är beslutad. Ledningen ser stora möjligheter med policyn, där alla inom institutionen behöver hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att arbetsplatserna nyttjas på bästa sätt.

Arbetar du på plats på Högskolan mindre än tre dagar i veckan skall du kontakta din avdelningschef för att se över just din arbetsplatssituation. 

Policyn för kontorsarbetsplatser gäller samtliga anställda och utgår från den fysiska närvaro den anställda har på arbetsplatsen. Det är avdelningschef eller motsvarande som beslutar om tilldelning av arbetsplats. 

  • 60-100 % närvaro på plats: Egen arbetsplats*
  • 0–59 % närvaro på plats: Lånearbetsplats** 

* Egen arbetsplats är en arbetsplats som den anställda blir tilldelad att ha hela tiden, det finns en namnskylt på platsen.
** Lånearbetsplats är en arbetsplats som inte har någon fast användare, det finns inte någon fast namnskylt på platsen.

Policy för kontorsarbetsplatser
Beslutsmissiv

Senast granskad:
Senast granskad: