Intervjuer på lärosätet med anledning av Riksrevisionens granskning av avhopp

Inom ramen för den granskning som Riksrevisionen genomför av avhopp från högskolans grundutbildningar inom bristyrken (sjuksköterske-, grundlärar- och högskoleingenjörsprogrammen) så samlar Riksrevisionen nu in empiri genom olika metoder, som dokumentstudier, enkäter och intervjuer.

Riksrevisionen kommer att besöka Högskolan i Dalarna (under två dagar, antingen vecka 8 eller 11) för att få en fördjupad förståelse för hur lärosätet arbetar med avhopp och genomströmning.

Riksrevisionen kommer att träffa och intervjua medarbetare/funktioner vid HDa som är inblandade i arbetet, på både lärosätesövergripande nivå och på programnivå. Vid ILU kommer Helena Grundén, proprefekt utbildning, vara institutionens representant för intervju. 

Senast granskad:
Senast granskad: