Information med anledning av UKÄs delningsbeslut (examensrättsansökan FSK)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

ILU fick härom veckan ett delningsbeslut från UKÄ med innehållet att vår ansökan om examensrätt för förskollärarprogrammet inte kommer att godkännas

Även om beslutet inte är fattat så är yttrandet tydligt och innebär avslag, vilket kommer påverka ILUs verksamhet.

En arbetsgrupp (ledningsgruppen) är tillsatt för att se över konsekvenserna i och med detta besked. Avstämningar kommer att ske vid flera tillfällen varje vecka där frågeställningar och åtgärder sker i arbetsgruppen och kommuniceras löpande med IL.

Medarbetare får gärna kontakta avdelningschef eller prefekt/proprefekter vid frågor. 

Senast granskad:
Senast granskad: