Farhana Borg i Skolverkets podd om hållbar utveckling i förskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tips! Lyssna till avsnittet av Skolverkspodden där Farhana Borg tillsammans med två förskollärare samtalar om sina erfarenheter av hållbarhetsarbete i förskolan.
En bild med tre kvinnor i en studio.
Bild: (Från vänster) Farhana Borg, Silvia Wiklund och Karin Gjerstad Farhana Borg

Skolverket har uppmärksammat ett behov av stödmaterial kring hållbar utveckling för pedagoger i förskolan, särskilt kring dess ekonomiska och sociala dimensioner. De vände sig till Farhana Borg, lektor i pedagogiskt arbete och expert på området, för att tillsammans med två verksamma förskollärare medverka i en podd som belyser aktuell forskning och ger exempel på hur förskolan kan arbeta med dessa frågor.

De medverkande förskollärarna Silvia Wiklund och Karin Gjerstad arbetar på Hindrikshedens förskola i Mora. Förskolan har tidigare deltagit i ett skolutvecklingsprojekt kring hållbar utveckling som genomfördes i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Mora kommun. Projektet leddes av Farhana och finansierades av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna.

– De flesta pedagoger i förskolans verksamhet har inte fått tillräcklig utbildning eller fortbildning kring utbildning för hållbar utveckling. Det gör det svårt att integrera alla dimensioner i det pedagogiska arbetet med barnen. Många tror att det kräver extra tid att arbeta med hållbar utveckling, mest när det gäller ekonomiska och sociala dimensioner. Förskollärarutbildningar i hela landet har ett ansvar att ge blivande förskollärare den kompetens de behöver för att hantera komplexa hållbarhetsfrågor i förskolans praktik, säger Farhana.

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö2018) beskrivs förskolans uppdrag att ge barn möjlighet till förståelse av hållbar utveckling utifrån ett holistiskt perspektiv. Alla dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – skall därför ingå i den vardagliga undervisningen.

Lyssna på podden: Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan - Skolverket

Dela inlägg på Linkedin

Senast granskad:
Senast granskad: