Elin Eriksson disputerar i pedagogiskt arbete

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elin Eriksson disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan” den 11 februari.
Elin Eriksson vid spikning för sin avhandling.
Högskolan Dalarna

Årets första disputationen på högskolan genomförs fredagen den 11 februari på Campus Falun och online via Zoom.

5 frågor till Elin Eriksson

Berätta lite om dig själv, vem är du?

– Jag är legitimerad förskollärare och grundskollärare. Sedan en tid är jag anställd som adjunkt i pedagogiskt arbete och jag har arbetat med lärarutbildning, jämte min forskarutbildning.

Vad handlar din avhandling om?

– Avhandlingen handlar om undervisning när lärare tar stöd av förproducerade material och vilka lärandemöjligheter som skapas för barn i sådan undervisning. I studien är det förskollärare från tre olika förskoleavdelningar och deras användning av det förproducerade materialet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) som står i fokus, säger Elin.

Vad är det viktigaste resultatet? (Om du måste välja ett!)

– I avhandlingen kunde jag konstatera att det är viktigt att lärarhandledningar är tydliga och kanske inte är så öppna för tolkning exempelvis gällande syftet med olika aktiviteter. Det tycktes kunna försvåra snarare än underlätta för vissa lärare. Studien synliggör också specifika undervisningshandlingar som ser ut att verka främjande respektive hindrande för barns möjligheter till lärande, säger Elin.

Varför ville du börja forska?

– Anledningen till att jag ville börja forska tror jag handlade om en drivkraft att ställa frågor och vilja veta saker. Högskolan Dalarna har satsat mycket på att kunna bedriva och utveckla en miljö för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete och det har inspirerat och lockat mig, säger Elin.

Vad kommer du göra nu efter avklarad disputation?

– Jag kommer att arbeta med lärarutbildning och forskning relaterat till lärares arbete i förskola och skola, säger Elin.

Senast granskad:
Senast granskad: