BKU VT24 (beredning av kurs- och utbildningsplaner)

Datum för beredning av kurs- och utbildningsplaner VT24 (ILU) samt information om nya regler för kurs- och utbildningsplaner från årsskiftet.

Datum för beredning av kurs- och utbildningsplaner VT24 (ILU):

24 jan, 8:15:00-12:15 (inför sök 15 mars)
6 maj, 8:30-16:00 (inför sök 15 sep)

UFN arbetar med att ta fram underlag för arbetsgången i framtagandet och beredningen av kurs- och utbildningsplaner (anmälan, rutinbeskrivning och processprotokoll). Vi hoppas på att kunna delge institutionen dessa underlag under nästa vecka. 

Information om nya regler för kurs och utbildningsplaner

Från och med 2024-01-01 gäller nya regler för kurs- och utbildningsplaner (C 2023/954). 
Regler för kurs- och utbildningsplaner

Utöver vissa förtydliganden och skärpningar är den huvudsakliga ändringen mot tidigare version att UFN fattar beslut om att utse BKU och att UFN fattar beslut om fastställande av kurs- och utbildningsplaner. Revideringen innebär att de två tidigare styrdokumenten Regler för kurs- och utbildningsplaner och Handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner slås samman.

UFN fattar beslut om BKUs mötescykel efter förslag från prefekt, med riktmärket två ordinarie sammanträden per termin. Riktmärket är att alla gällande kurs- och utbildningsplaner ska vara fastställda och offentliggjorda senast 60 dagar före första anmälningsdag för aktuell utbildning.


Senast granskad:
Senast granskad: