Ny intern organisation – ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med Högskolan Dalarnas förslag om ny intern organisation.

Ny intern organisation

Arbetet med förslaget till ny intern organisation inom institutionerna pågår inom rektorsfunktionen. När förslaget delges verksamheten kommer ILU att informera om hur arbetet inom institutionen kommer att fortlöpa.

Processgång ILU - Ny intern orgaisation.pdf

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: