Ny intern organisation – ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med Högskolan Dalarnas förslag om ny intern organisation.

Ny intern organisation

Rektorsfunktionen arbetar med en implementeringsplan för den nya interna organisationen.

ILU är ombedda att avvakta ILU:s arbete och tillämpning av den nya interna organisation i väntan på den externa analysgruppens rapport (gällande förskollärarprogrammet) och rektorsfunktionens eventuellt kommande utredning om nämndorganisation för lärarutbildningen.

Beslut avseende den nya interna organisationen (delgavs 2023-12-04)

Beslut institutionernas interna organisation

Rektors beslut intern organisation

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: