Bemanning inom ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med bemanning.

Bemanning

Avdelningscheferna har i uppdrag att arbeta utifrån att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. I uppdraget ingår att uppnå kontinuitet i planeringen med hänsyn till de förändringar som uppstår i det dagliga arbetet. Dialogen med kursansvariga och medarbetare är mycket viktig för att uppnå detta. 

En operativ samrådsgrupp är inrättad där samtliga avdelningschefer kopplade till lärarutbildningen ingår. Där förs dialog om hur lärarutbildningen får rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vad gäller medarbetare som finns på andra institutioner/avdelningar och som ska undervisa i lärarutbildningen.

En arbetsprocess och rutiner kring tjänsteplaneringen är under framtagande och avdelningschefernas arbete kommer att anpassas efter detta.

I tjänsteplaneringsprocessen strävar avdelningscheferna, genom dialog med varje medarbetare, mot att skapa bästa möjliga tjänsteplanering för varje medarbetare men även för verksamheten i stort. Avdelningscheferna ser tjänsteplaneringsprocessen som en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: