Undervisning flyttas till paviljongen

– Vi rekommenderar att paviljongen nyttjas i första hand. Vi kommer inte ifrån de störningsmoment som finns inne i huvudbyggnaden, även om dialogen med Huhagen vår hyresvärd pågår, säger Mikael Wetterstrand avdelningschef avdelningen för fastighets- och campusplanering. 
Studenter som sitter och studerar vid laptop och skriver i ett skrivblock.
Förutom studieytorna i huvudbyggnaden är studenterna även välkomna att använda ytor i Tenoren och Dalarna Science Park för sina självstudier. Yasir Imam

P106 och P111 uppdateras nu med whiteboards och teknik för att fungera som ersättare för lokaler i huvudbyggnaden och ersätter 320, 321 och 322 (töms 22 januari). Tillsvidare kvarstår salarna 310, 311 och 312 i huvudbyggnaden. Det återstår att lösa hur datasal 325 och 323 kan ersättas på ett godtagbart sätt med de programvaror som krävs, ett arbete som pågår.

De brister som framkommit i paviljongens så som värme, kyla, ventilation och överhörning är överlämnat till fastighetsägaren för hantering.
– Vi på fastighet vill precis som övriga som jobbar på Campus Borlänge se till att verksamheten och studenter får det bästa tänkbara möjligheterna för utbildning och arbetsmiljö. Vi har en tuff situation i nuläget. Vi tar tacksamt emot förslag och lösningar från er som dagligen är i lokalerna, säger Mikael Wetterstrand.

Ytterligare delar av ytan utanför campus har spärrats av, och ansvariga för bygget ansvarar även för skyltning. Här har avdelningen för fastighets- och campusplanering framfört att informationen måste vara tydligare och att justeringar behöver göras.
– Att informationen inte nått ut till medarbetare och studenter om den förändrade gångväg detta innebär till och från parkeringen handlar om att vi inte haft kännedom om justeringarna, det är också något vi arbetar för inte ska uppstå igen, konstaterar Mikael Wetterstrand.

Studenterna är fortsatt välkomna att använda studentytorna i huvudbyggnaden men det finns också möjlighet att använda delar av Dalarna Science Park som erbjuder många trevliga ytor, och Tenoren håller också öppet för studenter från vecka 5 mån-ons kl 10.00-17.00. 

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: