Tillfälliga flytten går som planerat

Nu finns paviljongen för undervisning på plats och diverse installationer kommer nu påbörjas. Den 15 juni inleds flytten av nätverkslabb och lärosalar. Salarna görs bokningsbara i TimeEdit och benämns ”Pxxx” – P som i paviljong.
Vy över en byggnad som håller på att byggas. Byggnaden är i två våningar och grå med blå fönsterkarmar.
Arbetet med paviljongen medför vissa störningar och ljud samt avspärrningar som ska respekteras. Emma Norman

Kom ihåg:

  • En instruktion inför flytten ur kontorsrummen har tagits fram för att underlätta för dig att packa rätt. 
    Flyttinstruktion
    Moving instructions
  • Flytten sker under vecka 25 och 26, se när du ska flytta här.
Senast granskad:
Senast granskad: