Kolla in i nya campus digitalt / Check out the new campus online

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En 3D-modell är en viktig del i arbetet med nya Campus Borlänge. Nu har du möjlighet att ta del av den samt en presentation av projektet. Följ sedan upp det med att delta på digitalt fikaforum om nya campus den 11 november kl 09.00. This information is available in English.
3D-bild över en brun byggnad. Omgivningen är ljusblå.
3D-modellen är i nuläget ett arbetsverktyg för projektet, men planen är att den kommer vara möjlig för alla att ta del av i sin helhet under 2023. Högskolan Dalarna

Denna vecka inleds uppbyggnaden av nya campus i Borlänge. Parallellt sker de sista justeringarna i bygghandlingarna där varje liten detalj fastställs. Aktuellt är bland annat att ta fram ett gestaltningsprogram för lokalerna – med färgsättning och möblering i fokus.

En 3D-modell över nya Campus Borlänge finns framtagen och fungerar som arbetsmaterial för alla dem som är involverade i projektet. 3D-modellen anger en överblicksbild av hur nya campus kommer att bli. När de slutgiltiga bygghandlingarna är klara kommer 3D-modellen att uppdateras för att ge en så bra känsla som möjligt för hur det färdiga Campus Borlänge kommer att se ut. Och när gestaltningsprogram är färdigt kommer också grundmöblering framgå. Idéen är då att möjliggöra för medarbetare och studenter att ta del av modellen i sin helhet.  

– Men vi vill redan nu erbjuda möjligheten att kolla in nya campus digitalt och medarbetarna vid institutionen för information och teknik, IIT, är de första som fått en guidad tur genom modellen, säger Renée Wingero, högskolans projektledare för nya Campus Borlänge.  

Presentationen för IIT finns nu att ta del av i sin helhet tillsammans med en inledande tillbakablick i projektet:  

Den 11 november, klockan 09.00-09.30, finns det möjlighet att höra mer om projektet och vad som sker nu men framförallt ställa frågor till projektledningen under ett digitalt fikaforum om nya Campus Borlänge. Ta gärna del av presentationen innan fikaforum.  

Hitta på nya campus

Högskolebyggnaden kommer ha fem våningsplan totalt, källare inräknat, där ”kunskapstrappan” kommer att vara den mest centrala och sammanbindande länken mellan entréplan upp till plan 4 i den delen av byggnaden som vetter mot Borganäsvägen. Den ”labbtunga delen av byggnaden” mot Ovanbroparkerningen förbinds från källarplan till takplan med ett trapphus och en större transporthiss. Verksamheten knyts samman genom att det kommer vara återkommande inslag av glas för att skapa öppenhet och inblick i vad som sker. På varje våningsplan finns studieplatser med variationer av möbler, mindre salar och grupprum.  

Det stora tekniklabbet kommer vara tongivande för hela byggnaden och sträcker sig över flera plan, från källarplan upp till andra våningen, i den del som ligger närmast Ovanbroparkeringen. Det kommer också vara väl synligt utifrån, labbet återfinns i byggnaden närmast det som idag är Ovanbroparkeringen.   
Alla studie- och lärmiljöer förbereds för hybridundervisning och alla lärosalar är förberedda så att man enkelt kan ändra om för att skapa rätt förutsättningar för just den aktivitet som ska ske. 

Utgångspunkter för lärmiljön 

Entréplan:

Byggnaden har två huvudentréer – en från Stationsgatan och en från Liljeqvistska parken.   

 • Reception 
 • Studentkår 
 • Bibliotek med tillhörande biblioteksrum och funktioner 
 • Café 
 • Etagesal
 • Studieytor 
 • Grupp- och seminarierum 
 • Labbsalar 
 • Utrymmen för drift, vaktmästeri och städ 

Plan 2:  

 • Föreläsningssalar i olika storlek 
 • Studentmatsal och terrasser 
 • Datasalar
 • Labbsalar 
 • Personalytor 

Plan 3:  

 • Flera etagesalar  
 • Personalutrymmen – arbetsplatser och personalmatsal samt terrass  

Plan 4: 

 • Föreläsningssalar – här återfinns byggnadens största föreläsningssal 
 • Tentamenssal 
 • ”Mingelyta” 
 • Labbsalar 
 • Personalutrymmen 
 • Soltak för utbildning, installationsstuga och kub 

Plan 5:  

 • Mindre utomhuslabb 
Senast granskad:
Senast granskad: