Beviljade forskningsmedel från Formas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Formas finansierar ett projekt där Susanna Heldt Cassel medverkar tillsammans med en forskare från Uppsala universitet.

Socialt hållbar bostadsförsörjning med ett landsbygdsperspektiv - en kunskapsöversikt om sociala dynamiker, tillgång och efterfrågan. Formas finansierar projektet där Susanne Heldt Cassel medverkar tillsammans med en forskare från Uppsala Universitet.

Senast granskad:
Senast granskad: