Avstängd gång- och cykelväg vid Campus Borlänge

Avspärrningen gäller preliminärt från 20 februari till och med 25 februari. Anledningen är att tunga lyft kommer att genomföras. Respektera hänvisningarna som finns.

Använd istället gång och cykelvägen som går närmare Trafikverket se gul markering på bild. 

Vy över byggnad med markeringar var avstängning sker.
Gul markering visar alternativ gång- och cykelväg mellan parkering och campus. Högskolan Dalarna
Senast granskad:
Senast granskad: