Hörande för uppdraget som prefekt för IIT / Panel interview for the posting to Head of IIT

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rekryteringsprocessen går mot sitt slut och en kandidat kvarstår till hörande. Slutkandidat är Joakim Storck som föreslås som prefekt för institutionen för information och teknik. Välkommen till hörande 8 november klockan 14.00, Campus Borlänge. This information is available in English.
Fasaden, Campus Borlänge omgiven av gröna träd.
Per Eriksson

Joakim Storck har under de senaste åren varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande vid Falu kommun. Joakim är civilingenjör i farkostteknik och disputerad inom ämnet industriell produktion vid KTH, och var under sin forskarutbildning knuten till forskarskolan i bearbetningsteknik vid Högskolan Dalarna. Han var därefter anställd vid Högskolan Dalarna i olika roller och var då han slutade 2014 ämnesföreträdare och lektor i materialteknik. Han arbetade därefter som egen företagare under ett par år innan han blev politiker på heltid. 

Innan han påbörjade sin forskarutbildning arbetade han som civilingenjör och konsult inom trafikanalys och simulering vid ÅF Industriteknik AB i Kista, och därefter med uppdrag mot industrin vid ÅF Celpap AB i Avesta.

  • Hörandet kommer att ske 8 november klockan 14.00, lokal 311 i Campus Borlänge.

Hörandet är en del i processen för att säkerställa rekryteringens kvalitet. Deltagare har i hörandet möjlighet att belysa styrkor och eventuella frågetecken innan slutkandidaten föreslås till MBL och rektor beslutar om anställning.

Senast granskad:
Senast granskad: