Utveckling inom vind- och solenergiteknik

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fokus under 3 dagar med 19 presentatörer inom 14 kategorier var på utvecklingen av vind- och solenergiteknik.

Nyligen deltog professor André Augusto i Wind and Solar Synergy Week 2023 som anordnades av universitetet i Freiburg och universitetet i Kassel, Tyskland. En mängd olika ämnen presenterades och diskuterades mot energiomställning, såsom nätintegration, solceller, vindenergi och klimatneutralitet.

Professor André var en av de 19 talarna och presenterade sin paper om Thin (and flexible) crystalline silicon solar cells: An opportunity to increase performance and reduce cost som togs emot väl och bidrog till pågående diskussioner om hur man kan öka kostnadseffektiv produktionskapacitet för nya solceller.

Detta skapar förutsättningar för framtida utveckling där mer förnybar energi i olika former kommer att vara avgörande. En fråga är dock hur man integrerar dessa i det nuvarande elnätet. För att detta ska fungera är ett aktivt engagemang från konsumenterna mycket viktigt.

Wind and Solar Synergy Week 2023 

Högskolan Dalarnas nuvarande energi- och byggmiljöforskning (på engelska)

 

Hand som håller i en "curved cell".
André Augusto
Kontakt
André Augusto
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: