Titta in på nya campus

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om ett år är verksamheten i nya Campus Borlänge igång. Nu kan du se hur insidan på nya campus blir genom illustrationer som tagits fram.
Vy över studieyta med olika sittmöjligheter där personer sitter. Personerna diskuterar något med varandra. Flera växter omger möbleringen.
Välkommen till en av studieytorna på plan 2, där kunskapstrappan skymtar igenom. Miljöerna byggs för att kunna passa alla med allt från olika former av sittmöjligheter till att kunna använda ytorna som en del av undervisningen. Tanken är att skapa ”olika rum i rummen”. Johan Roos, Archus

– Illustrationerna är inte exakta, men nära inpå, och ger en bild av den miljö vi kommer ha på nya Campus Borlänge. Det som vi vet skiljer åt är någon färgsättning som är lite för grön och att möblerna och andra detaljer kan komma att justeras något utifrån de upphandlingar som görs, säger Daniel Bergvin, en av högskolans projektledare med ansvar för inredning och färgsättning.

Vy över en trappa där flera personer sitter utspridda. En person står nedanför trappan och upplevs berätta något för dem som sitter i trappen.
Tongivande för nya campus är den stora trappa som binder samman huset och som har vissa likheter med den trappa som återfinns i biblioteket på Campus Falun. Kunskapstrappan som den kommit att kallas för ska vara en mötesplats och ge liv till entréplanet. Väggarna har en ribbpanel som är vitlaserad, till det mörkröda detaljer och svartmelerat terassogolv. Dessutom ett guldglänsande tak. Till höger i bild skymtar ingången till biblioteket och även den miljö som finns i stråket mellan de två huvudentréerna från Stationsgatan respektive Liljeqvistska parken. Denna del av huset är en allmän yta och en föreläsningssal finns också i anslutning till detta. Johan Roos, Archus

 

Fokus för högskolans är nu fortsatta upphandlingar av allt från AV, audiovisuell utrustning, till gardiner. Ett arbete som är krävande och tidsmässigt viktigt.
– Vi håller budget, men precis som för högskolans övriga delar behöver vi se över vilka besparingar som kan göras och hur vi använder de medel som är avsatta på bästa sätt, konstaterar Lennart Ilke, högskolans projektägare för nya Campus Borlänge. 

­– Vi försöker göra kloka val vad det gäller återbruk av möbler och inköp av AV-utrustning för att värna miljön och lämna så litet koldioxidavtryck som möjligt, där vi ser att det är möjligt. Världsläget har inte riktigt spelat oss i händerna vad det gäller kostnadsutvecklingen, men vi har verkligen kompetenta medarbetare som gör vad de kan för att vi ska få ett campus att vara stolta över, säger Renée Winergo, högskolans huvudprojektledare för nya Campus Borlänge.

I det här arbetet har vi som jobbar med projektet också haft stort stöd av medarbetare i själva verksamheten, vilket varit värdefullt. Vägen till det nya campuset har varit lång, vilket också är utmanande i form av att beslut behöver omprövas och justeringar måste göras.
–  Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Vi ska skapa en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare – det är det som vägleder oss i arbetet, konstaterar Renée.

De illustrationer som tagits fram ger en god bild av de framtida miljöerna inne på campus visar just på den varma känsla som kommer var påtaglig på campus och att det är en levande studiemiljö, skapad för att man ska vilja vara på campus.

Vy över en studieyta med människor som står och sitter vid olika typer av bord- Golvet är svart och taket är i guld.
I anslutning till entrén från Liljeqvistska parken återfinns en öppen studieyta. Här är exempel på den flexibilitet som är genomgående för nya campus då ytan även kan användas för andra aktiviteter och har även en mindre scen. Känner du igen stolarna? Enligt den planering som finns kommer bland annat stolar att återbrukas från nuvarande campus men få en uppfräschning och ny användning. Guldtaket ger ett varmt sken och inbjudande känsla. Johan Roos, Archus

Planering inför flytt – allas delaktighet är avgörande

Redan nu läggs strukturen för den kommande flytten som kommer kräva ett stort arbete från hela organisationen.
–  Under en tid, sommaren 2024, kommer högskolan att ha tre campus som ska hållas igång med allt vad det innebär, menar Renée och konstaterar:
Vi planerar nu för att skapa förutsättningar för en lyckad flytt, här måste vi också jobba med olika scenarion eftersom att det är ett bygge som pågår. Det är viktigt att alla följer upp och genomför de förberedelser som var och en kan och blir ombedd att göra. Allas arbete är viktigt.

Inflytt på nya campus har redan påbörjats i och med att klimatkammaren flyttat in i husets källare. Men huvuddelen av flytten sker under tiden maj-juli 2024. Planering för invigning har också påbörjats – räkna med festligheter i september.

Vy över studieyta där man också ser in till en föreläsningssal där någon står och föreläser framför en grupp. Utanför föreläsningssalen sitter flera personer, väggarna är blå.
En glimt av nya Campus Borlänges största sal, etagesalen som rymmer 137 sittande. Utanför finns också en mingelyta. – Inne i etagesalen möter du en dov blå matta och ett blått tak och en vitlaserad ribbpanel på väggarna. Den blå färgen återfinns också på mingelytan utanför salen, säger Daniel Bergvin, projektledare, avdelningen för fastighets- och campusplanering, med särskilt fokus på inredningen av nya campus. Johan Roos, Archus
Senast granskad:
Senast granskad: