Stort intresse för att lämna synpunkter om lokaliseringen

This page in English?

This information will soon be available in English.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under februari gavs möjlighet att via ett formulär på medarbetarwebben bidra med synpunkter och idéer till den faktainsamling som pågår med anledning av lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna. 120 svar har inkommit.
Mugg Högskolan Dalarna logotyp bord inomhus.
120 svar har inkommit med tankar, synpunkter och idéer kring lokaliseringen av de sammanhållna akademiska miljöerna. Ulrika Lundholm Ericsson

Flest synpunkter och idéer kom in kopplat till den sammanhållna akademiska miljön för lärande och utbildning samt för språk. Materialet kommer finnas tillgängligt framgent.

Nu fortsätter arbetet:
– Synpunkterna och idéerna är värdefulla och vi är tacksamma för det engagemang som finns. Mycket av det som framkommer förstärker aspekter som redan finns listade i arbetet, säger Elisabeth Daunelius som leder arbetet. 

Bearbetningsfasen fortsätter med ambitionen att inom kort presentera ett förslag för rektors ledningsråd.

– Nu processar vi materialet vidare. Tidplanen är något justerad men ambitionen är fortfarande att remiss av förslag kommer ske från slutet av februari eller början av mars, säger Elisabeth Daunelius.

Elisabeth kommer att fortsätta som processledare för arbetet, parallellt med att hon sedan 13 februari är tillförordnad prefekt för institutionen för lärarutbildning.

 

Senast granskad:
Senast granskad: