Mot en ny samverkansarena för regional utveckling och kompetensförsörjning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under hösten 2023 undersöker Dalarna Science Park och IUC Dalarna förutsättningarna för att skapa en arena med teknisk kompetens och utrustning där regionala och nationella företag kan få stöd för forskning och utveckling.

Den tilltänkta arenan kommer att främja regional kompetensutveckling, nätverkande, innovation och entreprenörskap med det långsiktiga målet att göra industrin och samhället mer hållbart, effektivt och framtidssäkert.

I samband med Dalarna Innovation Days, och presentationen av den tilltänkta arenan, presenterade Mikael Olsson exempel på högskolans regionala samverkansroll, dels i form av kortare forsknings- och utbildningsuppdrag men även i form av mer långsiktiga forskningsprojekt, och de fördelar denna samverkan ger för såväl företag som lärosäte.

Högskolan Dalarna har sedan början av 1990-talet bedrivit utbildning, forskning och samverkan inom teknikområdet och det finns ett stort behov inom det regionala näringslivet att fortsätta på detta spår för att möta det akut ökade behovet av industriteknisk kompetens. Mer än hälften av företagen i Dalarna upplever idag att de har betydande tillväxthinder för sysselsättning i form av svårigheter i att rekrytera personal med relevant kompetens. Att samverka kring denna utmaning är således av största vikt.

Person som föreläser.
Anders Forsman

Intresset var stort och drygt 60 personer, merparten från regionala företag, kom för att ta del av planerna för att skapa en arena för regional utveckling inom teknikområdet.

Dalarna High Tech Lab Arena (programme och information)

IUC Dalarna

Kontakt
Professor materialteknik
Senast granskad:
Senast granskad: