Klart med lokal för tillfälliga kontor och paviljong för undervisning / Decision made on temporary office space and teaching facilities

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hus 26 på Trafikverkets område kommer användas för kontor, en byggnad som ligger cirka 300 meter från huvudentrén till Campus Borlänge. En paviljong för undervisning kommer återfinnas utanför entrén till campus och komplettera högskolans lokaler.
Kontorshus i rött tegel i tre plan med två garage.
Flytten från nuvarande kontorslokaler till hus 26 kommer att ske efter terminsavslutning, i huvudsak i senare delen av juni. Lennart Ilke

Arbetet för att möjliggöra den temporära flytten fortsätter löpande med behovsinventering där både avdelningschefer och prefekter för institutionen för information och teknik respektive institutionen för kultur och samhälle är engagerade.

– Stämningen är god och vi har en väldigt god samverkan, säger Lennart Ilke som fått uppdraget att projektleda flytten. Och fortsätter:
Inom kort landar vi hur avdelningarna ska dela på hus 26. Det underlättar att vi också har kvar en del kontor i våra nuvarande lokaler.

Hur många arbetsplatser som behövs är i stort sett klart, och verksamheten planerar för en viss förtätning. Däet gör att det inte behövs några kontorspaviljonger utöver hus 26, vilket ses som en fördel – medarbetarna kommer sitta samlat. Som en konsekvens kommer en hel del rum att delas av ett par personer, medan andra rum blir bokningsbara flexkontor. Det blir också enskilda kontor för dem som behöver.  

Kontorsrummen i hus 26 är generellt större än i nuvarande lokaler. Det gör det lätt att inreda kontoren för sambruk och samtidigt skapa en god arbetsmiljö, som uppfyller alla krav på ergonomi, dagsljus och tillgänglighet. Personalutrymmen och mötesrum finns också med i planeringen.

Flytten från nuvarande kontorslokaler kommer att ske efter terminsavslutning, i huvudsak i senare delen av juni. Inledningsvis kommer hus 26 att möbleras upp med möbler som bland annat kommer från Språkhuset vid Campus Falun, som nu är utflyttat. Det innebär att du som medarbetare inte kan förvänta dig att få exakt samma möbler som du har idag. Många kommer dock att få det, eftersom det inte går att fylla hela huset med överblivna reserver.

Paviljong för undervisning

Som ersättning för de undervisningslokaler som högskolan behöver lämna, kommer en paviljongbyggnad med två våningar att placeras med början utanför huvudentrén till Campus Borlänge. Byggnaden sträcker sig sedan bortåt Komvuxdelen, se illustration.

Salarna kommer fullt ut att ersätta de salar som lämnas: nätverkslabb, datasalar och lärosalar på 30 till 45 personer. Flera salar blir också större än idag. Salarna kommer att läggas in i TimeEdit för bokning och de kommer att vara utrustade på samma sätt som dagens salar med möjlighet till hybridundervisning.

Paviljongen ska vara i bruk från höstterminen.

Kartvy med byggander och vägar utmärkta. Markeringar är gjorda i bilden för att tydliggöra "Hus 26" som ligger nord öst om högskolans huvudentré.
Hus 26 ligger cirka 300 meter nord öst om högskolans huvudentré. Undervisningspaviljongen kommer återfinnas direkt utanför huvudentrén till campus. Högskolan Dalarna

Se bilden fullstor. 

Kontakt
Lennart Ilke
Projektledare temporär flytt Campus Borlänge
Senast granskad:
Senast granskad: