Forskningens dag 2023 – SSAB

Under Forskningens dag hölls en presentation av Linda Petersson och Thomas Müller, Kunskapscentrum/Produktutveckling, SSAB om FoU-projekt på SSAB.
En publik lyssnar till två presentatörer
Kristina Englund

Linda började med en översikt över SSAB: 14 500 anställda i över 50 länder, 8,8 miljoner ton unika, nischade stålsorter. SSAB bedriver marknadsdriven produktutveckling, möter kundernas behov och önskemål, t.ex. transformation till fossilfri stålproduktion, förbättring av stålegenskaperna, testlaboratorier etc. 2021 byggdes det första kommersiella fordonet av i huvudsak fossilfritt stål.

Vid ståltillverkning har kol använts för att reducera järnoxid till järn, med koldioxid som biprodukt. Nu kan väte användas för denna process, med vatten som biprodukt, även om det krävs mycket fossilfri energi för att producera vätgas. För 8-9 år sedan startade alltså ett joint venture mellan LKAB, Vattenfall och SSAB för att skala upp produktionen av fossilfritt stål. En pilot-/FoU-anläggning i Luleå visade att detta var möjligt men det medför många andra kostnader som förändringar av nuvarande tillverkningsanläggningar vilket är komplicerat. Att bli fossilfritt är inte ett val inom EU, nuvarande produktionsmetoder kommer att bli föremål för ökade utsläppsavgifter och därför kommer traditionellt stål att bli dyrare. Skrotbaserad stålproduktion (Zero Steel) är en del av den framtida lösningen tillsammans med fossilfri stål produktion. Målet för SSAB är att vara fossilfritt 2030.

SSAB har mycket forskningssamarbete med universitet och SWERIM, dock i nuläget inte med Högskolan Dalarna. Ett potentiellt framtida projekt med Högskolan skulle kunna vara att utveckla digitala produktpass som möjliggör spårbarhet och registrering av produkters egenskaper.

SWERIM

Senast granskad:
Senast granskad: