Forskningens dag 2023 – Setra Group

Under Forskningens dag höll Daniel Wilded, produktchef på Setra Group, en presentation om framtida bygglösningar i trä med fokus på totalkostnad.
En publik lyssnar till en presentation
Kristina Englund

Sverige är den näst största producenten av virke i världen med betydande export till bland annat Japan. Setra har sju sågverk och förädlingsenheter för tall och gran från svensk skogsindustri.

Daniel beskrev produktledningens järntriangel som illustrerar samspelet mellan kostnad, tid, kvalitet. Till denna triangel har klimatet lagts till och måste integreras med de andra elementen, det måste verkligen vara det centrala fokuset.

Daniel beskrev även pågående projekt: (1) Träbetongkomposit dvs hybridkonstruktion, ny i Norden, vanligare i södra Europa, med möjligheter att inkorporera stål i denna hybridkonstruktion. (2) Samspelet mellan virke och fukt kräver virkesbehandlingar under byggandet när det utsätts för väder och vind. (3) En installationsmodul: eftersom nästan en tredjedel av de totala kostnaderna är installationskostnader, finns det ett behov av att fortsätta utveckla modulära enheter, t.ex. en enhet som innehåller ett badrum, ventilation, VVS, etc som kan sättas in i olika projekt. (4) Fasadsystem är också under utveckling. (5) Digitala verktyg används för närvarande för 3D-design och tillverkning, men kan även användas under monteringsfasen.

Senast granskad:
Senast granskad: