Forskningens dag 2023 – Hitachi Energy

Under Forskningens dag hölls två presentationer rörande R&D av gästföreläsare från Hitachi Energy.
En publik tittar på en presentation
Kristina Englund

Peter Hirdman presenterade "R&D projekt på Hitachi Energy". Han beskrev funktionen hos överspänningsavledare som används för att begränsa överspänningar, t.ex. via blixtnedslag och hur de tillverkas av cirka 10 råvaror. Han presenterade två förslag på samarbetsområden. Det ena gällde analys och uppföljning av stora mängder data; och det andra utveckling av internt tillgängliga applikationer för att skapa rapporter och presentationer baserat på tillhandahållen data.

Alexander Elsiblanir presenterade "BIM - Building Information Modeling". BIM är en metod för projektsamarbete med en enda datamiljö som är tillgänglig för alla inom projektet. Information från projektmedlemmar och intressenter samlas in i 3D BIM-modellen av en BIM-specialist; en fjärde dimension, tid, kan också läggas till. Att använda BIM-modellen kan hjälpa till att identifiera problem med t.ex. ett byggprojekt inför det fysiska bygget vilket sparar både tid och pengar då det borde resultera i färre förseningar på fältet under själva bygget. Alexander visade en 3D BIM-modell av konstruktion av en site i Hitachis fabrik.

Senast granskad:
Senast granskad: