Drop-in fotografering för profilbilder

Under 1 december i samband med forskningsdagen, är det möjligt att ta en profilbild eftersom fotograf ska finnas på plats.
Senast granskad:
Senast granskad: