Del av parkering avstängd vid Campus Borlänge

Från och med måndag 26 juni kommer delar av parkeringen vara avstängd för etablering av byggbaracker med mera.

Parkeringen är avstängd från cykelstället vid gaveln av huvudbyggnanden och påverkar främst personal. 

parkering.png

Senast granskad:
Senast granskad: