Högskolan Dalarna deltog på Svenska Barnmorskeförbundets konferens

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flera medarbetare från barnmorskeprogrammet deltog och höll i presentationer under konferensen som satte fokus på "Reproduktiv Hälsa".
Bild på Niklas Envall, Elin Thernström och Ulrika Byrskog, klinisk lektor Karin Ängeby och programansvariga Kerstin Erlandsson och Christina Pedersen.

Svenska Barnmorskeförbundet genomförde den 18-19 oktober äntligen sin vetenskapliga konferens ”Reproduktiv Hälsa”. Pga Covid-pandemin har konferensen fått skjutas upp ett flertal gånger, men slutligen fick barnmorskor från alla typer av verksamheter träffas och dela nya kunskaper och kliniska erfarenheter med varandra.

– Det blev väldigt tydligt under konferensen att vi som deltog hade ett uppdämt behov att få ses på riktigt och dela våra erfarenheter med varandra, ett behov större än vad vi hade trott, säger Niklas Envall, lektor på barnmorskeprogrammet.

Högskolan Dalarna och barnmorskeprogrammet hade ett flertal presentationer under konferensen, och delegationen bestod av lektorerna Niklas Envall, Elin Thernström och Ulrika Byrskog, klinisk lektor Karin Ängeby och programansvariga Kerstin Erlandsson och Christina Pedersen.

Konferensen avslutades med ett givande samtal om historiska landvinningar och framtida utmaningar för barnmorskeprofessionen, där Institutionen för Hälsa och Välfärds prefekt Ingela Wiklund var medlem i panelen i egenskap av tidigare ordförande för svenska barnmorskeförbundet.

Under konferensen lanserades även den nyskrivna rapporten ”The Swedish Midwifery report 2021: The midwife’s role in implementing the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda”, med docent Kerstin Erlandsson som en av författarna.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: