Högskolan Dalarna på besök i Gambia

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ämnet SRPH har tillsammans med kollegor från Omvårdnad och NGL varit i Gambia i november för att arbeta med utbildningsaktiviteter och forskningsplanering. Ulrika Byrskog, legitimerad barnmorska, lektor och docent, berättar mer om resan.
Fasad med text.
Ulrika Byrskog

Hej Ulrika! Nu i november har medarbetare vid Högskolan Dalarna rest till Gambia, varför?

Vi har ett utbildningssamarbete med Gambia College School of Nursing and Midwifery och ett nystartat forskningsnätverk som planerar framtida forskning. Det började med en förfrågan från Gambias hälsodepartement som via svenska utrikesdepartementet kom till oss på högskolan för några år sedan, eftersom våra internationella samarbeten inom barnmorskans arbetsfält är välkända.

Vad har ni gjort på den här resan?

Det har varit arbete kopplat till både forskning och utbildning. Ulrika Byrskog och Kerstin Erlandsson har tillsammans med kollegor i forskningsnätverket arbetat med framskrivning av en forskningsplan och etikansökan kring det. Vi har också handlett studenter i vårt globala magisterprogram som bland annat samlat viktig data kring det som kallas neonatal “near-miss”, dvs nyfödda som varit kritiskt sjuka men överlevt, för att därifrån kunna förbättra vården. Kollegorna Christina Pedersen, Karin Ängeby, Maya Vergara-Guerra, Olivia Örtlund och Andreas Åberg har med kollegor på plats arbetat med pedagogik och praktisk träning i akuta situationer, samt med digitala undervisningsmöjligheter, i huvudstaden Banjul och på två orter längre in i landet.  

Vad fyller samarbetet för funktion? 

När vi först gjorde en situationsanalys på de fem lärosäterna i Gambia som bedriver barnmorske- (och sjuksköterske) utbildning var det mest framträdande behovet vikten av att sluta gapen mellan teori och praktik, för att vården exempelvis i samband med kvinnors och barns hälsa ska kunna förbättras. En viktig komponent är då att personalen har goda färdigheter och att lärare kan utrusta studenterna med samma färdigheter – barnmorskeutbildningen består ju till 50% av praktik, både där och hos oss. Så det är ett centralt fokus i vårt samarbete. En ytterligare orsak till att kunskaper och färdigheter inte består är att många barnmorskor och sjuksköterskor lämnar sina anställningar och kanske även professionen, då arbetsmiljön och hälso-och sjukvårdssystemet inte är stödjande. Och det är inte bara ett problem i Gambia utan globalt, inklusive i Sverige. Det är fokuset för forskningen vi planerar. 

Hur kommer samarbetet Högskolan Dalarna till del?

Ett centralt tema är partnerskapet och ömsesidigheten. Vad gäller utbildnings-komponenterna så bidrar de till kompentensutveckling för högskolans personal, och till att Svenska studenter kan få en del av utbildningen förlagd utomlands. Genom virtuell mobilitet; “twinning”, möts svenska och gambiska studenter kring viktiga teman. Vi behöver arenor för att mötas och förstå varandra i ett pluralistiskt samhälle – inte minst i vårdandet. Och forskningen som planeras är relevant även för Sverige.

Vilka utmaningar kan finnas i den här typen av samarbeten?

Ett konkret problem just nu är att det går lätt för oss att resa dit men att få visum för att komma till Sverige är nästintill omöjligt. Det i sig blir en spegling av de globala orättvisorna. Svajigt internet är en annan utmaning. Vi märker också av omläggningen av Sveriges biståndsstrategi vilket gör att vi behöver hitta delvis nya former för vårt samarbete framåt.

Vad sker härnäst?

Precis nu åker två barnmorskestudenter från oss till Gambia för att skriva sitt examensarbete. Och vi har inte gett upp hoppet, utan tror på besök av både forskare, studenter och lärare i början av nästa år.

Senast granskad:
Senast granskad: