Efter sex års samarbete med Högskolan Dalarna tar Bangladesh över utbildningen av barnmorskelärare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

År 2016 fick Högskolan Dalarna i uppdrag av UNFPA i Bangladesh och svenska SIDA att utbilda barnmorskelärare. Den femte december 2022 var det stor avslutningsceremoni i Dhaka med 162 utbildade barnmorskelärare, fem läkare och några regeringstjänstemän samt fyra från den privata sektorn.

Högskolan Dalarnas lärarlag har utbildat de första 150 barnmorskelärarna och föreslår nu att en motsvarighet till den svenska magisterutbildningen byggs upp i Bangladesh.

I Bangladesh finns idag 47 offentliga och 105 privata barnmorskeutbildningar. Bangladesh har utbildat över 7000 barnmorskor och många fler barnmorskelärare behövs för att utbilda barnmorskor för en befolkning på 140 miljoner. Med 150 välutbildade barnmorskelärare från Högskolan Dalarna finns det utrymme för Bangladesh att ta över utbildningen av barnmorskelärare för att sjuksköterskor som utbildar barnmorskor utan att ha grunden i sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa, ska få den.

- Kvalitén på barnmorskeutbildningen i Bangladesh är en utmaning med för mycket och för svårt innehåll i utbildnings- och kursplaner och samtidigt får barnmorskestudenter inte tillgång till de antal förlossningar och möten med kvinnor, barn och familjer som de behöver under utbildningen säger Kerstin Erlandsson, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.

De 162 alumnstudenterna kommer nu delta i öppna seminarier online för att fortsätta sin professionella utveckling och tillse framgång för barnmorskeprogrammen i Bangladesh. Med stöd från UNFPA fortsätter Högskolan Dalarna att tillse att läroplanen och kursplaner är av god kvalitet.

- Vi kan tillsammans minska gapet mellan verklighet och teori med hjälp av digital pedagogik som är en av Högskolans framgångsfaktorer och vi kan vara förebilder för hur barnmorskelärare arbetar tillsammans för god kvalitet i barnmorskeutbildningen. Vi är så tacksamma över att Högskolan Dalarna erhållit medel från SIDA och Vetenskapsrådet för att fortsätta strävandet att göra införandet av barnmorskeprofessionen till en framgångssaga och en förebild i regionen, avslutar Kerstin Erlandsson.

Senast granskad:
Senast granskad: