Barnmorskeprogrammets samarbete med Nordplus

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbeten mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Barnmorskeprogrammet vid IHOV har tidigare haft flera utbyten. Adjunkt Christina Pedersen har varit till Aalborg i Danmark på lärarutbyte samt för att besöka vår barnmorskestudent Evelina Strand. Evelina gjorde 3 veckor av sin verksamhetsförlagda utbildning på postpartumavdelning i Hjörring på norra Jylland.

Precis innan pandemin så planerade den kliniska lektorn Karin Ängeby att åka till barnmorskeutbildningen UC SUD på Jylland inom ramen för pågående samarbete men detta fick ställas in.  Nu har kontakten återupptagits och Karin blev inbjuden av Lisbeth Weller Laursen som är lektor och internationell koordinator vid UC SYD att föreläsa om sin forskning på en professions-konferens som anordnas av universitetet UC SYD.

Karin Ängeby har varit verksam som adjungerad klinisk adjunkt och sedan lektor vid Högskolan Dalarna sedan 2011. Hennes avhandling handlade om förlängd latensfas i samband med förlossning och hon blev inbjuden att hålla en föreläsning den 15 september i Esbjerg. Föreläsningen riktade sig till verksamma barnmorskor och barnmorskestudenter men även andra som är intresserade av förlossning var välkomna att delta. 

Föreläsningen hölls på engelska och åhörarna uppskattade att få höra mer om resultatet kring forskningen. Det blev spännande diskussioner och studenterna var både precis i början av sin utbildning och andra var i mitten av barnmorskeutbildningen.

 

imageakn9s.png

Senast granskad:
Senast granskad: