Disputation

Helena Fridberg försvarar sin avhandling

Helena Fridberg disputerar i Vårdvetenskap med avhandlingen "The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting –A case study with seven embedded units".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00
Plats: Campus Falun och digitalt
Lokal: FÖ6

Delta via Zoom

Ladda ner avhandningen The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting: A case study with seven embedded units

Respondent

Helena Fridberg, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent

Per Nilsen, professor, Linköpings universitet

Ordförande

Renée Flacking, professor, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

Lena Marmstål-Hammar, docent Högskolan Dalarna och biträdande professor vid Mälardalens universitet,

Siw Carlfjord, biträdande professor Linköpings universitet

Peter Hagell, professor, Högskolan Kristianstad

Ersättare betygsnämnd

Eva Randell, docent, Högskolan Dalarna

Handledare

Huvudhandledare Malin Tistad, docent, Högskolan Dalarna

Biträdande handledare Lars Wallin, professor, Högskolan Dalarn

För mer information kontakta
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Senast granskad: