Disputation

Charlotte Roos försvarar sin avhandling

Charlotte Roos disputerar i Vårdvetenskap med avhandlingen "Promoting dignity and well-being in residential care facilities: older persons' perceptions and experiences of important aspects and associated factors".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00
Plats: Campus Falun och digitalt
Lokal: FÖ6 (F106)

Anslut till disputationen i Zoom

Avhandlingen: Promoting dignity and well-being in residential care facilities : Older persons’ perceptions and experiences of important aspects and associated factors

Respondent

Charlotte Roos, doktorand i hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, Högskolan Dalarna

Opponent

Helle Wijk, professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldre, Göteborgs universitet

Ordförande

Renée Flacking, professor i pediatrisk omvårdnad, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, Högskolan Kristianstad

Margareta Asp, professor i vårdvetenskap, Mälardalens högskola

Thomas Strandberg, professor i socialt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Fatumo Osman, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

Handledare

Lena Marmstål Hammar, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Senast granskad: