Tyck till om högskolans mål för hållbar utveckling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu har du som student och medarbetare vid Högskolan Dalarna möjlighet att tycka till om högskolans förslag till nya mål för hållbar utveckling som tydliggör vad högskolan ska uppnå under perioden 2021-2026 för att leva upp till kravet på att främja en hållbar utveckling.

Högskolan Dalarna har unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare, beslutsfattare och entreprenörer, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Därför är arbetet att ta fram nya hållbarhetsmål för högskolan också ett viktigt arbete. 

De nya målen för en hållbar utveckling gäller perioden 2021-2026, och har arbetats fram av högskolans hållbarhetsråd. De nya målen omfattar alla de områden där hållbarhetsrådet verkar: jämställdhet och inkludering, internationalisering samt miljö och klimat. 

Lämna dina synpunkter

Ta del av förslaget till mål och handlingsplan, och skicka dina synpunkter senast den 11 december till Högskolan Dalarnas hållbarhetsstrateg Anton Grenholm.  För synpunkter använd gärna kommentarsfunktionen (sticky note) och överstrykning (highlight) i PDF-en, eller skriv i fritext i e-post och ange sida/sidor i dokumentet som synpunkten avser.

Läs mer om hållbarhetsmålen och arbetet med att ta fram förslaget

Senast granskad:
Senast granskad: