Två webinarier om lärandemål och hållbarhetsfrågor i utbildningen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med stöd av två Bolognaexperter reflekterar vi över två aktuella frågor för våra utbildningar, 13 och 14 oktober.

Rådet för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna bjuder in till två workshops där vi med stöd av Bolognaexperter får reflektera kring två aktuella frågor: lärandemål och hållbarhetsfrågor i utbildningen. Dessa workshops hålls på engelska.

The Council for Sustainable Development at Dalarna University invites to two workshops, both hosted by Prof Anthony Vickers, University of Essex, UK and Ms Lore Demedts, Educational developer, Artevelde University of Applied Sciences, Belgium. The workshops will be held in English.

The workshops are part of the project "Bologna hub peer support", funded by the Erasmus+ Programme and the German Federal Ministry of Education and Research. The project aims at fostering the implementation of the Bologna key commitments and the application of the Bologna tools at higher education institutions.

Workshop 1: ”Intended Learning Outcomes”

13th October at 9.00-11.00. 

Workshop 2: “Sustainability in Education”

14th October at 13.00-15.00.

Senast granskad:
Senast granskad: