Klimatutmaningen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under 10 veckor hösten 2019 genomfördes ”veckans klimatutmaning” här på Högskolan Dalarna, där anställda och studenter uppmanades att genomföra enkla förändringar för att minska klimatavtrycket.

I maj 2019 fick alla anställda frågan: Vad kan jag göra denna vecka för att minska högskolans klimatpåverkan? Hållbarhetsrådet tog emot förslag och valde ut tio av dessa. Varje vecka under perioden 23 september - 29 november lanserades sedan "veckans klimatutmaning". Det handlade om uppenbara och relativt enkla val som var och en kan göra redan idag.

Utmaningarna vecka för vecka

v. 39

Jag hittar en studiekamrat eller kollega som vill försöka anta utmaningarna de kommande nio veckorna.

v. 40

Jag väljer bort pappersmuggen hela denna vecka.

v. 41

Jag föreslår att medverka via länk de gånger jag bjuds in till möte som annars skulle innebära resa.

v. 42

Jag tar med egen matlåda och minimerar mitt matsvinn. Köper jag mat från restaurang tar jag med egen låda.

v. 43

Jag går, cyklar eller åker kollektivt till och från jobbet eller studierna.

v. 44

Jag sparar el genom att släcka lyset och skärmen när jag lämnar ett rum som är tomt.

v. 45

Jag minimerar antalet utskrifter och återanvänder baksidan av papper som hamnat i pappersåtervinningen för anteckningar.

v. 46

Jag väljer vegetarisk eller vegansk mat till lunch.

v. 47

Jag tar en pauspromenad och sätter i motorvärmarsladden en stund innan hemresan.

v. 48

Jag sorterar allt mitt avfall så att mesta möjliga av material och energi kan återvinnas.

Bakgrund

Universitet och högskolor har en central roll i klimatomställningen. Vi har en viktig uppgift att bidra genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet - campusrelaterade frågor, tjänsteresor, upphandling med mera. Högskolan har därför anslutit sig till det klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor i Sverige. Utifrån ramverket kommer varje anslutet lärosäte att ta fram varsin konkret klimatstrategi. Under 2020 kommer nya mål för klimatarbetet att tas fram. Har du förslag eller synpunkter, hör gärna av dig till hållbarhetsrådet

Läs mer om klimatramverket

Senast granskad:
Senast granskad: