Vad vet du om flytten?

Inflyttningen till nya Campus Borlänge närmar sig och högskolan vill höra din åsikt! Besvara en enkät för att bidra till den bästa förberedelsen för flytten. Samtidigt bjuds du in att delta i de sista platsbesöken inför inflyttningen.
Flera personer med varselvästar och bygghjälmar står framför en byggnad.
Nya campus är snart klart både ut- och invändigt. 2 september välkomnas studenter. Emma Norman

Om cirka en månad övertar högskolan driften för nya Campus Borlänge och flytten inleds. 

Vad vet du om flytten?

Vad vet du om flytten till nya Campus Borlänge? Vet du vad som förväntas av dig? Vad är dina förväntningar på den information du kommer att få angående flytten till nya Campus Borlänge? 
Alla dessa frågor har du nu möjlighet att besvara och som kommer vara ett stöd i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för flytten. Enkäten tar 2-3 minuter att besvara och du är anonym. 

Till enkäten om flytten till Campus Borlänge

Återkommande arrangeras fikaforum om nya campus digitalt. 
Kommande fikaforum: 

Har du besökt nya campus? 

Nu genomförs de tre sista platsbesöken på nya Campus Borlänge. Platsbesöken har arrangeras månadsvis sedan hösten 2022 och under vårterminen 2024 genomförts varannan vecka. Besöket tar cirka 1,5 timme. Under juli och början av augusti kommer ytterligare två platsbesök att genomföras men då ha en annan karraktär, då inflyttning pågår förfullt. 

Anmäl dig till kommande platsbesök

Röster från medarbetare på platsbesök

NCBflytt Lenka.png

– Jag ser mest fram emot att få möjligheten att använda olika typer av lärosalar och kunna ta en kaffe utomhus! Etagesalarna kommer verkligen vara användbara och att även om man har en stor grupp studenter ha möjligheten att jobba gruppvis. ALC-salarna kommer ta tid att lära sig men jag ser fram emot det. 
Lenka Klimplová, universitetslektor företagsekonom, institutionen för kultur och samhälle. 

 

 

NCBflytt Pär.png– Jag ser fram emot att ha en modern och inspirerande arbetsmiljö som främjar samarbete och kreativitet. Jag tror jag kommer uppskatta de gemensamma utrymmena, som mötesplatser och caféer, där man kan träffa kollegor och studenter i en avslappnad miljö.
Pär Eriksson, universitetsadjunkt informatik, insitutionen för information och teknik. 

 

 

NCBflyttTorbjörn.png– Något som förvånar mig vid platsbesöket och gör mig glad är att det är många ytor där man möter varandra – personal och studenter, men också att man ser in i byggnaden mer än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är ett fantasiskt ljus överallt och utsikten hade jag inte heller föreställt mig. 
Torbjörn Sevelin, samordnare Lärarutbildningskansliet, institutionen för lärarutbildning.

 

På gång

Anmäl ditt intresse för att hyra parkering

Vill du hyra parkering i garaget under nya campus? Det är hög tid att anmäla sitt intresse för att ha förtur. 
Parkering på campus

Flyttinstruktioner

Redan nu finns mycket infomation att ta del av inför flytten. Första veckan i maj kommer också flyttinstuktioner att ta del av och du har möjlighet att börja din packning. 

Vem sitter var? 

Placeringsarbetet pågår i nära dialog med respektive insitutions ledning och ledningen för stödet. Vem som sitter var ska vara klart innan 30 april, varje chef ansvarar för att förmedla rumsnummer till sina medarbetare. På medarbetarwebben kommer en översikt att finnas. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: