Lenka Klimplová

Personlig presentation av Lenka Klimplová

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar och forskar inom organisation, management och ledarskap fältet. Jag är programansvarig för magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus.
Jag är också mycket intresserat av pedagogiska frågor, forskning och utveckling. I 2020 var jag utnämnd som Excellent Lärare.

Bakgrund

Jag kommer från Tjeckien där jag gjorde mina universitetsstudier. Jag studerade sociologi tillsammans med medievetenskap och journalistik på kandidatnivå och sociologi på masternivå vid Masaryk University, Brno. Jag disputerade på samma universitet i 2011 vid ämnet socialpolitik och socialt arbete med en avhandling Employers and Workforce Skills inriktad på arbetsgivares beslutsfattande om arbetskraftens kompetens.

Jag kom till Falun 2006 för praktik på Arbetsförmedlingen, och sedan läste jag som en Erasmus student ettårigt masterprogram i europeisk politisk sociologi på Högskolan Dalarna.

I 2008 började jag jobba på Högskolan Dalarna som gästföreläsare och sedan universitetsadjunkt. Jag är anställd som universitetslektor i företagsekonomi sedan 2013.

Jag har varit programansvarig för Magisterprogrammet i företagsekonomi med ett internationellt fokus sedan 2014 (med två pausar för föräldrarledighet). Åren 2019–2020 var jag också ämnesföreträdare i företagsekonomi. Under 2017 var jag vald till Områdesnämnden för Samhällsvetenskap (ONSAM) och 2018–2020 var jag ONSAMs vice-ordförande och i 2021 ordförande.

Undervisning

Jag har undervisat bland annat inom organisationsteori, ledarskap och organisation beteende, knowledge management, företagsstrategi och vetenskaplig metod. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på avancerad nivå.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Min tidigare forskning fokuserade på arbetsgivares beslutfattande om kompetensförsörjning och ”matching” på arbetsmarknaden. Åren 2012–2014 var jag manager för det internationella projektet Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling” vid Masaryk University, Tjeckien, där jag var anställd under 12 år som forskningsassistent/forskare.

Den senaste forskningsansökan handlar om spänningar inom hybridarbete.

Jag är också mycket intresserat av pedagogisk forskning och har publicerat konferenspapper och bokkapitel om ”flipped classroom”.

Publikationer