Utbildningsnyheter från stöd i utbildning och forskning

Hur AI kan användas som stöd i undervisning.

AI i undervisning

Nu finns en film om AI i undervisning. Filmen tar upp hur AI kan användas för utformning av kursinnehåll, AIs användning för att öka studentengagemang och AIs framtida roll inom utbildningssektorn. Du hittar filmen på sidan om AI i undervisning.

AI i Wooclap

Wooclap har nyligen integrerat en quizgenerator som drivs av AI. Den är fortfarande i betaversion och Högskolan Dalarna har som första lärosäte i Sverige fått möjligheten att testa den fram till sommaren, samtidigt som verktyget fortsätter att utvecklas. Med quizgeneratorn kan du som lärare snabbt skapa frågor från dokument, presentationer, länkar, ljud/video-filer, youtube och inkopierad text. Det finns flera  hjälpresurser på Wooclaps webbplats, det går även att titta på en snabbgenomgång hur quiz-generatorn fungerar (youtube.com) samt att det på medarbetarwebben finns allmän information om systemet och hur du loggar in.

Nivåer av AI

Genom att specificera hur AI kan bidra från förbud till avancerad användning blir det tydligare för både lärare och studenter vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet både under en kurs och vid en specifik examination. Det ger en ram för både pedagogisk utveckling och akademisk ärlighet. Som vägledning för lärare i hur de kan stödja studenternas arbete med generativ AI har AI-gruppen tagit fram ett dokument med tre användningsområden i undervisningen. Det kan bland annat användas av läraren vid planering av examinerande moment för att tydligt ange på vilket sätt studenterna får använda generativ AI vid examinationen. Läs mer på sidan om AI i undervisning

Workshop AI som stöd i undervisning

På förmiddagen den 28 februari anordnas en workshop om AI som stöd i undervisning.
Du kan anmäla dig och hitta mer information om workshoppen här.

Senast granskad:
Senast granskad: