Internutbildning

Högskolepedagogisk workshop: AI som stöd i undervisning

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att utforska hur du kan använda AI som stöd när du planerar och genomför din undervisning samt när du examinerar dina studenter.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Vi kommer att träffas via Zoom under workshopparna och ingen förberedelse kommer att behövas för att delta.

Söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2024 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Mer information om högskolepedagogiska workshoppar

Mer information om AI i undervisningen

För mer information kontakta
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Senast granskad: