Uppdaterad hantering av kursvärderingar och kursanalyser

Utifrån de nya reglerna för kvalitetskrav i utbildning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns nu information och mallar för att underlätta arbetet med kursvärderingar och kursanalyser.
Två studenter sitter i en soffa och för en dialog
Norkay AB

I december 2023 antog utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, ett nytt regelverk gällande kvalitetskrav för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Regelverket rör det systematiska kvalitetsarbetet med ansvarsfördelning och uppföljning av utbildning inom institutionerna samt styrning och uppföljning av det operativa arbetet med kurser och program.

En del av detta handlar om kursutveckling som ytterligare konkretiserats dels genom ett rektorsbeslut om automatisering av kursvärderingar samt utveckling av systemstöd för kursanalyser (Dnr C 2023/1705), dels genom att UFN beslutat om fyra högskolegemensamma frågor för alla kursvärderingar (Dnr C 2024/606). Frågorna är något justerade i kursvärderingsmallen som finns i lärplattformen. 

Regler för kvalitetskrav: ansvar och kontinuerlig uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, C 2023/1678

Nya mallar och rutiner från 20 maj

Regelverket anger också att en anonym kursvärdering ska genomföras minst en gång per kurstillfälle. Därmed kommer det från och med måndag 20 maj finnas en ny högskolegemensam kursvärderingsmall i lärplattformen. Du kan lägga till fler frågor, men inte ändra eller ta bort de gemensamma frågorna. Instruktioner för hur du hittar och hanterar den högskolegemensamma kursvärderingen finns nedan samt på de uppdaterade stödsidorna på medarbetarwebben.

Det finns även en, utifrån regelverket, uppdaterad kursanalysmall som du kan använda för säkerställa att kursanalysen innehåller de delar som krävs utifrån regelverket. I kursanalysen ska en sammanställning från kursvärderingen ingå.

Genomförd kursanalys ska skickas till institutionsadministratören för diarieföring och arkivering.

Instruktioner för kursvärdering

Länken för kursvärdering hittar du i menyfältet för respektive kursrum i Canvas. I Learn behöver du däremot tillgängliggöra länken innan du kan skapa dina kursvärderingar. Instruktioner finns på stödsidan för Sunet Survey.

Första gången du ska använda det nya kursvärderingsverktyget behöver du logga in på Sunet Survey via lärplattformen. Klicka på ”Kursvärdering” i menyn i kursrummet och logga in på Högskolan Dalarna. Slutför din registrering genom att återigen klicka på kursvärdering i menyn och godkänn sammankopplingen mot Sunet Survey.

När kopplingen är gjord så skapar du din kursvärdering genom att:

  1. Välja Ny enkät genom att klicka på knappen nere till höger.
  2. Välja huvudmall ”Kursvärdering HDa” alternativt ”Course evaluation DU”.
  3. Ange datum för när kursvärderingen ska öppnas respektive stängas.
  4. Skapa kursvärderingen genom att klicka på spara-knappen uppe till vänster (disketten).
Senast granskad:
Senast granskad: