Samordning av högskolans arbete relaterat till kriget i Ukraina

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har nyligen inrättat en arbetsgrupp som samordnar frågor kopplade till kriget i Ukraina.

Arbetsgruppen består av:

  • Stina Eklund, chef, avdelningen för studentservice och utbildningsadministration
  • Linnea Forsberg, webbredaktör, avdelningen för kommunikation
  • Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering, avdelningen för kommunikation
  • Maria Rappfors, HR-specialist, avdelningen för HR

Har du frågor som rör högskolans arbete med frågor kopplade till kriget i Ukraina är du välkommen att kontakta gruppen via support@du.se

Stöd för studenter och medarbetare

Högskolan har olika stödfunktioner för dig som känner oro eller mår dåligt.

Medarbetare kontaktar närmaste chef eller företagshälsovården. Studenter kontaktar kurs- eller programansvarig eller studenthälsan.

Mår du dåligt på arbetet? Information om företagshälsovården

Information om studenthälsan

Seminarium 28 april – Samtal om situationen i Ukraina

Den 28:de april bjuder Högskolan Dalarna, Falu kommun, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Röda Korset in till ett samtal om situationen i Ukraina. Samtalet genomförs i biblioteket på Campus Falun och går även att följa digitalt.

Se kalendariet för mer information och program för "Samtal om situationen i Ukraina".

Alla är varmt välkomna!

Q&A från SUHF med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av situationen i Ukraina har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tagit fram en Q&A utifrån de frågor de fått från medlemslärosätena. Frågorna ger en samlad bild av nuläget och uppdateras löpande. Informationen finns för närvarande bara på svenska.

Q&A – frågor från lärosätena med anledning av kriget i Ukraina (pdf)

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Experter om kriget i Ukraina

För att bidra med vår kunskap i samhällsdebatten och underlätta för journalister att hitta rätt kontakt har vi tagit fram en expertsida med personer på högskolan som kan kommentera utvecklingen av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Exempelvis om den politiska utvecklingen och flyktingmottagande i skolan.

Ta kontakt med Malin Kull maku@du.se om det finns ytterligare personer som kan läggas till på sidan.

Experter om kriget i Ukraina

 

Senast granskad:
Senast granskad: