Här är de nya lärarrepresentanterna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen är nu avslutat. Ta del av valresultatet.

Nya lärarrepresentanter inför kommande mandatperiod är:

Avgående ledamöter är Kenneth Carling, professor och Thomas Sedelius, professor.

– Jag vill rikta ett varmt tack till de avgående lärarrepresentanterna. De har bidragit med värdefulla kunskaper och perspektiv under föregående mandatperiod. Jag vill samtidigt välkomna de nya lärarrepresentanterna som tillsammans med de externa ledamöterna och våra studentrepresentanter har goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att utveckla högskolan i linje med strategin, säger Martin Norsell, rektor.

Vallokalen har varit öppen 24-26 april och 17 procent av valberättigade har röstat. Mandatperioden för lärarrepresentanter är 1 maj 2023 till 30 april 2026. 

Senast granskad:
Senast granskad: