Dekanerna informerar – oktober 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två kvinnor en man står inomhus glada
Anna Annerberg. Carl Olsmats och Linda Vixner. Anders Gårdestig

Pågående remissarbete

Just nu har UFN två olika dokument ute på remiss hos institutionerna och hos delar av stödet. Det ena rör principer för ämnen och huvudområden samt förlag på hur vi hanterar dessa i en övergångsperiod. Det andra rör kvalitetskrav för utbildning.

Kvalitetskrav för utbildning är en sammanslagning och bearbetning av fyra gällande dokument:

  • Regler för kvalitetskrav gällande utbildningar (C 2022/934)
  • Regler för examinator (C 2022/1105)
  • Regler för ämnesföreträdare och huvudområdesföreträdare (C 2022/1120)
  • Regler för kursvärdering och kursanalys (C 2021/827)

Det nya, sammanslagna dokumentet innehåller således bland annat information om kurs- och programanalyser och uppföljningen av dessa. Fler delar kan komma att läggas till dokumentet innan det är klart.

Principer för ämnen och huvudområden är resultatet av en lång tids diskussioner om ämne på Högskolan Dalarna. UFN kommer efter att ha tagit del av remissvaren lämna ett förslag till rektor för beslut. I remissen föreslås bland annat att vi skiljer på ämne (med examensrätt på minst kandidatnivå) och resursämne.

Att remisserna riktats till institutionerna och delar av stödet innebär att vi tar emot ett remissvar per institution, men att vi hoppas att remisserna diskuteras av hela institutionen och att särskilt ämnesföreträdare, programansvariga och IL involveras i arbetet.

Remisstiden är kort: båda remisserna har den 10 november som sista datum.

Kontakt
Linda Vixner
Universitetslektor medicinsk vetenskap (Tjänstledig)
Carl Olsmats
Universitetslektor industriell ekonomi
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: