Att tänka på inför semestern

Inför ledighet är det viktigt att skapa förutsättningar för att kunna koppla av. Här återfinns några konkreta saker som alltid ska göras innan ledighet.

Ansök om semester i Primula

Kom ihåg att om du ska vara ledig från arbetet så ska du söka ledighet i Primula, undantaget den sommarsemester som avdelningen för HR lägger ut för lärare och doktorander. 

Primula

Hänvisa telefon och mejl

Det är nödvändigt att både hänvisning på telefon och autosvar på mejl finns för att växeln ska kunna ge god service och bra information till de som ringer in och söker efter medarbetare. Observera att ringer någon på det bakomliggande mobiltelefonnummret slår inte hänvisningen igenom. 

Hänvisa din telefon på telefon.du.se. Har du inte satt något eget lösenord för inloggning, loggar du in med din anknytning (fyra sista sifforna i ditt telefonnummer) och lämnar lösenordsfältet blankt.

Instruktion för hur du ställer in autosvar i Outlook

Hantera fakturor

Leverantörsfakturor måste godkännas och attesteras för att högskolan ska undvika dröjsmålsräntor/inkassokostnader på fakturor. 

För att godkänna och attestera leverantörsfakturor på distans loggar du in på samma sätt som du brukar. Men observera att när man loggar in via portalen kan användar-ID hamna i fältet Client. För att komma in i Agresso måste man ändra detta till DU:

Skärmdump inloggningsruta Agresso

Vill du ändra godkännare eller attestant i Agresso rapporteras det till ekonomisupport@du.se. Rapportera följande:  

  • Namn på ersättaren
  • Från och till datum när personen går in som ersättare

Rapportera informationen i god tid ifall att ersättaren behöver utbildning i hanteringen.

Begränsad bemanning och stöd – tänk på det vid planeringen för sommaren 2023

Under vecka 29 - 31 är bemanningen på avdelningen för ekonomi och upphandling begränsad. Därför är det viktigt att planera för om hjälp önskas med utbetalningar, då avdelningen under dessa veckor inte kan hjälpa till med brådskande betalningar och inte heller kortbetalning. Om du vill vara säker på att få den hjälp du behöver så bör avdelningen för ekonomi och upphandling kontaktas senast vecka 28 (10-14 juli) eller från vecka 32 (7-11 augusti).

Även inköp och upphandlings kapaciteten är begränsad under vecka 30-32. Bokinköp kommer ej att hanteras vecka 31.

Lämna in dina löneärenden 

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 juli om du ska hinna få med det på julilönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.

Även löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, ska vara inkomna till lönespecialist senast den 5 juli för att bli utbetalda på lönen i juli. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

Rapportera och attestera betyg

Är du lärare eller examinator? Kom ihåg att rapportera och attestera alla betyg i Ladok, kom också ihåg att rapporterar du betyg måste betyget aviseras till examinator. 

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk när du har semester, gör en sjukanmälan på samma sätt som när du är i tjänst. Anmäler du sjukdomen i efterhand måste du styrka den med läkarintyg, även om du var sjuk i mindre än sju kalenderdagar. De semesterdagar du missar på grund av sjukdom har du rätt att ta ut vid ett senare tillfälle, förutsatt att du har sjukanmält dig.

Viktigt att veta om semester

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal. 

  • Din semesterlön motsvarar din vanliga lön plus ett semestertillägg.
  • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år.
  • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
  • En längre sjukskrivning kan påverka antalet betalda semesterdagar.
  • Om du blir sjuk när du har semester, gör en sjukanmälan på samma sätt som när du är i tjänst. 
Senast granskad: