Semester

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal.

Semesterår och intjänandeår är detsamma som kalenderår.

Som nyanställd får du semester redan första året. Din ålder och startdatum för anställningen avgör hur många betalade semesterdagar du har.

Viktigt att veta om semester

 • Din semesterlön motsvarar din vanliga lön plus ett semestertillägg.
 • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år.
 • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
 • En längre sjukskrivning kan påverka antalet betalda semesterdagar.
 • Om du blir sjuk under semestern ska du göra en sjukanmälan redan första dagen.

Antal semesterdagar

 • Till och med det år du fyller 29 år: 28 dagar
 • Från och med det år du fyller 30 år: 31 dagar
 • Från och med det år du fyller 40 år: 35 dagar

Arbetstiden påverkar antalet dagar

Arbetar du endast en del av året tjänar du in färre dagar. För att räkna ut hur många semesterdagar du får, gör så här:

 • Dividera antalet kalenderdagar du är anställd i år med 365.
 • Ta talet du fick ut och multiplicera det med antalet semesterdagar du har utifrån din ålder.

Semesterplanering

Teknisk personal och administrativ personal

 • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar.
 • Ansök om semester i Primula, minst fem dagar i förväg. Inför sommaren ska du söka semester senast 31 maj.
 • Inför sommaren, julen och andra storhelger när många vill vara lediga är det vanligt att chefen samlar in önskemål om semester i förväg. 

Undervisande och forskande personal och doktorander

 • Din semesterperiod börjar måndag efter midsommar och sträcker sig cirka sex veckor framåt, beroende på din ålder och antalet semesterdagar.
 • Om du har en annan överenskommelse med din chef, lämna in en separat semesteransökan via Primula senast 31 maj.

Gå till Primula

Spara semester

När du har tagit ut 20 semesterdagar kan du spara dina återstående dagar till nästa år.

Du får ha maximalt 30 sparade semesterdagar. Har du fler sparade dagar än maxantalet behöver du minska dem innan 1 januari 2023. Därefter omvandlas de till pengar.

Ändring av beviljad semester

Använd pappersblanketten ”Återtag av semester”. Ifylld blankett ska attesteras av din chef och sedan skickas till avdelningen för HR.

Om du blir sjuk på semestern

Om du blir sjuk på semestern har du rätt att byta ut de semesterdagar då du varit sjuk, mot sjukledighet. Anmälan om sjukfrånvaro ska göras redan första dagen.
Anmäler du sjukdomen i efterhand måste du styrka den med läkarintyg även om det gäller kortare tid än sju dagar.

Senast granskad:
Senast granskad: