Semester

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal.

Semesterår och intjänandeår är detsamma som kalenderår.

Som nyanställd får du semester redan första året. Din ålder och startdatum för anställningen avgör hur många betalade semesterdagar du har.

Viktigt att veta om semester

 • Din semesterlön motsvarar din vanliga lön plus ett semestertillägg.
 • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år.
 • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
 • En längre sjukskrivning kan påverka antalet betalda semesterdagar.
 • Om du blir sjuk under semestern ska du göra en sjukanmälan redan första dagen.

Antal semesterdagar

 • Till och med det år du fyller 29 år: 28 dagar
 • Från och med det år du fyller 30 år: 31 dagar
 • Från och med det år du fyller 40 år: 35 dagar

Arbetstiden påverkar antalet dagar

Arbetar du endast en del av året tjänar du in färre dagar. För att räkna ut hur många semesterdagar du får, gör så här:

 • Dividera antalet kalenderdagar du är anställd i år med 365.
 • Ta talet du fick ut och multiplicera det med antalet semesterdagar du har utifrån din ålder.

Koncentrerad deltid teknisk personal och administrativ personal

Om du arbetar koncentrerad deltid (är helt ledigt en eller flera dagar i veckan) kommer dina semesterdagar att kvotberäknas.

Dina semesterdagar räknas om utifrån antalet dagar du arbetar per vecka för att de ska motsvara samma antal semesterdagar som om du skulle arbetat alla dagar i veckan.

Om en arbetstagare som har sin arbetstid koncentrerad till tre arbetsdagar per vecka, bara skulle behöva förbruka tre semesterdagar för att vara ledig en vecka, skulle dennes årssemester räcka till fler lediga veckor än för en arbetstagare med arbetstiden jämnt förlagd. För att arbetstagare med koncentrerad arbetstid totalt sett inte ska få längre semesterledighet än arbetstagare som arbetar fem dagar i veckan, måste därför semesterdagarna vid uttag beräknas som om arbetstiden var förlagd till fem arbetsdagar per vecka.

Kvotberäkning görs på följande sätt: 

Kvotsemester.png

Semesterplanering

Teknisk personal och administrativ personal

 • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar.
 • Ansök om semester i Primula, minst fem dagar i förväg. Inför sommaren ska du söka semester senast 31 maj.
 • Inför sommaren, julen och andra storhelger när många vill vara lediga är det vanligt att chefen samlar in önskemål om semester i förväg. 

Undervisande och forskande personal och doktorander

 • Din semesterperiod börjar måndag efter midsommar och sträcker sig cirka sex veckor framåt, beroende på din ålder och antalet semesterdagar.
 • Om du har en annan överenskommelse med din chef, lämna in en separat semesteransökan via Primula senast 31 maj.

Spara semester

När du har tagit ut 20 semesterdagar kan du spara dina återstående dagar till nästa år. 

Du som börjat din anställning den 1 augusti eller senare får spara en eller flera semesterdagar till ett senare kalenderår även om du inte tagit ut 20 semesterdagar under första anställningsåret. Detsamma gäller för dig som haft en semesterdiskvalificerande ledighet under januari-juli och återgår i tjänst den 1 augusti eller senare . Se Villkor för sparad DUC 2015/1420/20 semester till höger på sidan.

Du får ha maximalt 30 sparade semesterdagar vid årets slut. Om du har mer än 30 sparade semesterdagar när året är slut kommer de överskjutande semesterdagarna att betalas ut på lönen i januari.

Ändring av beviljad semester

För att ändra beviljad semester skickar du ett mail till din chef som sedan tar mailet som underlag vidare till lönespecialist för korrigering av semestern.

Om du blir sjuk på semestern

Om du blir sjuk på semestern har du rätt att byta ut de semesterdagar då du varit sjuk, mot sjukledighet. Anmälan om sjukfrånvaro ska göras redan första dagen.
Anmäler du sjukdomen i efterhand måste du styrka den med läkarintyg även om det gäller kortare tid än sju dagar.

Senast granskad:
Senast granskad: