Rehabilitering

Om du är sjukskriven eller har mycket korttidsfrånvaro kan du få hjälp via rehabilitering.

Syftet med rehabiliteringen är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka till arbetet.

Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov.

Stöd vid rehabilitering

En framgångsrik rehabilitering kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer. Du som anställd har vissa skyldigheter och din närmaste chef har andra.

Ditt ansvar

 • Sjukanmäla dig första sjukfrånvarodagen.
 • Lämna de upplysningar som behövs till din närmast chef för att kartlägga behovet av rehabilitering.
 • Skicka in läkarintyg till lönespecialist från och med dag 8
 • Aktivt delta i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen.
 • Ha kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden.

Din chefs ansvar

 • Utreda ditt rehabiliteringsbehov.
 • Planera och genomföra rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med dig som anställd.
 • Hålla kontakt med dig och bjuda in dig till arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden.
 • Dokumentera alla möten och åtgärder som sker under rehabiliteringsprocessen.
 • Fråga dig tidigt i processen om du vill ha fackligt stöd.

Andra aktörers ansvar

 • Avdelningen för HR kan stödja dig och din chef genom rehabiliteringsprocessen och även utreda olika alternativ om det inte är möjligt för dig att återgå i tjänst.
 • Företagshälsovården har experter på arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöfrågor. De kan bland annat föreslå anpassningar.
 • Försäkringskassans roll är att samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs för din rehabilitering, till exempel bedöma arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och rätt till ersättning.
 • Din fackliga organisation kan, om du vill, stödja dig i rehabiliteringsprocessen.
Senast granskad: