Play

Play är Högskolan Dalarnas nya mediatjänst för att spela in, lagra och publicera media (film, ljud och bilder).

Vad är Play?

Högskolan Dalarna och flera andra universitet i Sverige och Norden, har anslutit sig till Sunet Play (Kaltura). Play är en ny mediatjänst som du som lärare eller student på Högskolan Dalarna kommer åt direkt från lärplattformen Learn. Tjänsten ger dig automatiskt tillgång till ett personligt lagringsutrymme på nätet som heter: Min Media/My Media.

Min Media

Play (Kaltura) är fullt integrerat i högskolans lärplattform Learn och du kommer åt din media under rubriken -Verktyg/-Tools i huvudmenyn. Klicka sedan på ”My Media”. Där kan du spela in, redigera och ladda upp mediamaterial (ljud, bild och video).

Kursgalleri

Mediamaterial som publiceras för kurser i Learn kommer du åt från kursmenyn under rubriken -Kursgalleri/-Course Gallery. Kursgalleriet är dock synligt för studenter först efter att läraren gjort funktionen tillgänglig.

Hjälpguider

Samtliga guider för mediatjänsten finns samlade under -Publicera material på du.se/Learn.

Kurser

Workshops, självstudiekurser och grundläggande kurser i Play, finns tillgängliga att anmäla sig till från Högskolan Dalarnas medarbetarwebb. Kursutbudet hittar du i kalendern för internutbildningar.

Introduktionsvideo

Externa länkar

Kaltura knowledge Center

Kaltura Video Guide

 

Senast granskad:
Benämning Play

Den nya benämningen "Play" ersätter de tidigare: "Play: My media" och "My media" som kan förekomma i medföljande guider.

Senast granskad: