Play

Play är Högskolan Dalarnas mediatjänst för att publicera media (film, ljud och bilder). Där kan du ladda upp mediamaterial och spela in samt redigera din media.

Vad är Play?

Play är en mediatjänst för video, bilder och ljud. Högskolan Dalarna har anslutit sig till Sunet Play som drivs av Kaltura via Nordunet. Tjänsten Play ger dig automatiskt tillgång till ett personligt lagringsutrymme på nätet.

Min Media

Play är integrerat i högskolans lärplattform Learn/Canvas. Du som lärare eller studenter kommer åt Play direkt från lärplattformen Learn/Canvas. Klicka på rubriken Verktyg/Play (My Media) i huvudmenyn. Där kan du ladda upp föreläsningar eller andra typer av media som: videoklipp, ljudinspelningar och bilder. I Play kan du även spela in samt redigera din media.

Kursgalleri

Mediamaterial kan publiceras på en särskild yta i Learn/Canvas kursrum. Du kommer åt kursgalleriet från kursmenyn under rubriken -Kursgalleri/Play (Course Gallery) för respektive kurs. Här kan läraren skapa spellistor för olika moment i kursen. Beroende på kursens inställningar, kan både lärare och studenter interagera via publicerat videomaterial i kursgalleriet.

Hjälpguider

Guider för mediatjänsten finns på medarbetarwebben och för Learn under "Publicera material"

För lärare finns en Introduktionskurs i Canvas med guider för Play, som bland annat visar hur du publicerar material i dina kurser.

Videoguider för Play hittar du även direkt i Play: play.du.se

Stöd (för lärare)

Boka gärna en IKT-pedagog, om du behöver du stöd, med att använda verktyget Play, i din undervisning. 

Externa länkar

Kaltura knowledge Center (kaltura.com)

Kaltura Video Guide (kaltura.com)

 

Senast granskad:
Senast granskad: