Solvärmeteknik för VVS-företag

Vi på Högskolan Dalarna ser en marknad som mer och mer efterfrågar solvärme. Vi kan erbjuda den kunskap som du behöver för att kunna möta den marknaden.

Solvärmepaneler

Vår kurs i Solvärmeteknik riktar sig mot dig som är rörinstallatör och VVS-konstruktör i VVS-företag, byggföretag och annan installatör. Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om solvärmetillämpningar för både villor och större fastigheter.

Kursens innehåll

Solvärmeteknikskursens teoretiska del är uppbyggd kring föreläsningar om dimensionering och komponentfunktion samt hemuppgifter och ett avslutande designarbete. Den innehåller även praktiska moment där installation av solfångare och drifttagning av en solvärmeanläggning genomförs. Kursen innehåller också studiebesök av utvalda anläggningar.

Kursen fördelar sig över ett helt år och delas in i åtta träffar i Borlänge med hemuppgifter däremellan. Det blir alltså fyra kurstillfällen á två dagar på vårterminen och fyra träffar á två dagar på höstterminen. Som egen studietid för hemuppgifterna bör du räkna med två till tre dagar per tillfälle.

Pris och faktueringsuppgifter 

Kursen kostar 25 000 kronor exklusive moms. I priset ingår fika och lunch vid alla åtta träffarna. I priset ingår även en del kursmaterial, dock inte all kurslitteratur. Priset inkluderar inte heller resa och logi.

Fakturering av hela beloppet sker vid kursstart. Faktureringsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan

Anmälningsformulär Solvärmeteknik för VVS-företag 

Detaljerat kursinnehåll och kurslitteratur

Kursens upplägg 

 • Tillfälle 1
  2 dagar - Lärare: Klaus Lorenz
  Introduktion i solvärmeteknik
  Tumregler för dimensionering av solvärmesystem
  Introduktion komponenter i solvärmekretsen
  Värmelagring
  Solvärme i flexibla värmesystem

 • Tillfälle 2
  2 dagar - Lärare Bengt Perers, Tomas Persson
  Energiberäkningar, tryckfall, flöden.

 • Tillfälle 3
  2 dagar - Lärare Klaus Lorenz, Kent Jansson (KJvvs)
  Praktisk del: Installation av solvärmesystem samt idrifttagning av anläggningen. Montering på tak. Funktion reglercentral.
  Studiebesök solvärmeanläggningar

 • Tillfälle 4
  2 dagar - Lärare Klaus Lorenz
  Komponentfunktion i solvärmesystem, solkretsarmarturer, värmeväxlare. Energiflöden vid tankuppvärmning och nedkylning

 • Tillfälle 5
  2 dagar - Lärare Klaus Lorenz
  Simulering av värmesystem med verktyget POLYSUN
  Dimensionering och systemanalys

 • Tillfälle 6
  2 dagar - Lärare Klaus Lorenz
  Fastighetssystem: solvärme till bostadsrättsföreningar, hotell, badanläggningar

 • Tillfälle 7
  2 dagar - Lärare Bengt Perers, Tomas Persson
  Förberedelse för designuppgift: Beräkning av tryckfall och flöden samt värmeöverföring

 • Tillfälle 8
  2 dagar - Lärare Klaus Lorenz, Bengt Perers, Tomas Persson
  Redovisning av designprojektet
  Kursavslutning

Kurslitteratur

I kursen ingår en del kursmaterial som deltagarna får vid första tillfället, bland annat Flexibla värmesystem, Lorenz och Henning (ISBN 91-8667-603-2).

I övrigt krävs följande litteratur för kursen (införskaffas av deltagarna själva).

 • Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse, Lars Andrén, ISBN 9789173334730
 • Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, Andrén, Persson, Lennermo, ISBN 978-91-637-0422-2

Kontakt

Tomas Persson
Universitetslektor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: