Kurs SR3008

Profession, teori och metod

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om barnmorskans arbetsfält och ansvarsområde. Vidare att tillägna sig kunskaper och färdigheter som grund för evidensbaserad vård samt för att leda kvalitets- och utvecklingsarbete med inriktning mot barnmorskans profession och forskningsområde i ett globalt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera och reflektera hur barnmorskans profession och yrkesansvar förändrats historiskt och varierar nationellt och internationellt
 • kritiskt diskutera kvinnors livsvillkor och sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • redogöra för lagstiftning, förordningar, nationella och internationella yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession och yrkesansvar
 • redogöra för kunskapsteoretisk grund och tillämpa centrala forskningsmetoder inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • med adekvata begrepp söka, kritiskt granska och förhålla sig till vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område inom kunskapsområdet
 • analysera hur forskningsetiska överväganden och regelverk styr forskningen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • kritiskt reflektera över förhållandet mellan erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, samt utvecklingsarbete och forskning
 • identifiera behov av och värdera förutsättningar för en evidensbaserad vård inom barnmorskans arbetsfält
 • reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till barnmorskans stödjande och stärkande arbete genom interkulturella möten.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 39, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EMH
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ulrika Byrskog

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om barnmorskans arbetsfält och ansvarsområde. Vidare att tillägna sig kunskaper och färdigheter som grund för evidensbaserad vård samt för att leda kvalitets- och utvecklingsarbete med inriktning mot barnmorskans profession och forskningsområde i ett globalt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera och reflektera hur barnmorskans profession och yrkesansvar förändrats historiskt och varierar nationellt och internationellt
 • kritiskt diskutera kvinnors livsvillkor och sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • redogöra för lagstiftning, förordningar, nationella och internationella yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession och yrkesansvar
 • redogöra för kunskapsteoretisk grund och tillämpa centrala forskningsmetoder inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • med adekvata begrepp söka, kritiskt granska och förhålla sig till vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område inom kunskapsområdet
 • analysera hur forskningsetiska överväganden och regelverk styr forskningen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • kritiskt reflektera över förhållandet mellan erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, samt utvecklingsarbete och forskning
 • identifiera behov av och värdera förutsättningar för en evidensbaserad vård inom barnmorskans arbetsfält
 • reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till barnmorskans stödjande och stärkande arbete genom interkulturella möten.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Gävle
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G4P
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Byrskog