Kurs PG1090

Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande ska vidareutveckla ett pedagogiskt ledarskap avseende undervisning i gymnasieskolans yrkesprogram, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central del.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kunskap om allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier
  • visa förmåga att, utifrån gymnasieskolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, välja undervisningsinnehåll samt omsätta detta i relation till verksamhetens mål och elevers skilda förutsättningar
  • visa grundläggande förmåga att reflektera över olika former av bedömning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling i yrkesämnet
  • visa förmåga att, utifrån gällande styrdokument, leda pedagogisk verksamhet utifrån medvetna didaktiska val, såväl i skolförlagd undervisning som i arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument såväl som till allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier
  • visa förmåga att kommunicera och samarbeta med elever och lärare.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v41, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39RA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig