Kurs PG1090

Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen återkopplar till den studerandes yrkeskunskaper i gymnasieskolans yrkesämnen, både i de högskoleförlagda och i de verksamhetsförlagda delarna av kursen.

I samband med de verksamhetsförlagda studierna möter den studerande didaktiska frågor och problem kopplade till undervisning inom yrkesämnet. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av såväl allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna professionsutvecklingen samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val.

I kursen behandlas också skillnader och likheter mellan lärande för vuxna och lärande för ungdomar, samt hur den arbetsplatsförlagda delen av yrkesämnet (APL) kan utformas, utvecklas och integreras med de skolförlagda delarna.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32QD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.