Utbildningsplan

Energi Högskoleingenjörsprogram180 högskolepoäng

Programkod
TEHPG
Programansvarig
Hans Ersson
Johan Heier
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2018-12-13.
Gäller fr.o.m. VT 2019.
Reviderad
Reviderad 2020-02-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6c samt Hi A